தமிழ்மொழி கற்றல்
வளர்ச்சிக் குழு

2021

2021 நிகழ்வுகள் 

தாய்மொழிகளின் கருத்தரங்கு 2021 

MTLS Poster final.jpg

சிகரத்தைத் தொடு

/qws/slot/u50321/Events/2021/OPMTL 2021/DSC00327.jpg
தலைசிறந்த பாலர் பள்ளித் தாய்மொழி ஆசிரியருக்கான விருது 2020
ஏற்பாட்டாளர்: தமிழ்மொழி கற்றல் வளர்ச்சிக் குழு

/qws/slot/u50321/Events/2021/UPTLC/Picture1.png
சிகரத்தைத் தொடு
ஏற்பாட்டாளர்: உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையம்

/qws/slot/u50321/Events/2021/UPTLC/163521516_2919986138286742_1334445321335239585_n.jpg
பெற்றோருக்கான பயிலரங்கு
ஏற்பாட்டாளர்: உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையம்


/qws/slot/u50321/Events/2021/CTB 2021/173767833_2937120193240003_4969326529612720308_n.jpg
நினைவுமலர் வெளியீடு 2021
ஏற்பாட்டாளர்: தமிழ்மொழி கற்றல் வளர்ச்சிக் குழு

/qws/slot/u50321/Events/2021/Pre-School Symposium/192061755_2969260750025947_8983371552417923584_n.jpg
பாலர் பள்ளித் தமிழாசிரியர்களுக்குரிய பயிலரங்கு 2021
ஏற்பாட்டாளர்: தமிழ்மொழி கற்றல் வளர்ச்சிக் குழு


/qws/slot/u50321/Events/2021/AT 2021/189980262_2968590693426286_593391229025611632_n.jpg
தமிழோடு இணைவோம்: அழகே! தமிழே!
ஏற்பாட்டாளர்: தமிழ்மொழி கற்றல் வளர்ச்சிக் குழு

சிங்கப்பூர்த் தமிழ்க் கல்வியில் தடம் பதித்தவர்கள் 

/qws/slot/u50321/Screenshot 2021-05-05 182107.png
நல்லாசிரியர் விருது
செப்டம்பர் 18, 2021