தமிழ்மொழி கற்றல்
வளர்ச்சிக் குழு

2020

தேதி

நிகழ்வுகள்

நோக்கம்

ஏற்பாட்டாளர்

16 ஜனவரி 2020பண்பாட்டுக் கலைப்படைப்பு
அனுபவ நிதி ஆதரவுத் திட்டத்தின் அறிமுக நிகழ்ச்சி
தமிழ் பயிலும் மாணவர்கள் பண்பாட்டுக் கலைகள் தொடர்பான கலைப்படைப்புகளைக் கண்டு ரசிக்க புதிய நிதித் திட்டம் அறிமுகப்படுத்துதல். தமிழ்மொழி மீதும் தமிழ்ப் பண்பாட்டின் மீதும் மாணவர்களுக்கு ஆர்வத்தைத் தூண்டுவதோடு சிங்கப்பூரில் தமிழ் பண்பாட்டுக் கலை நிகழ்ச்சிகளை ஆதரிப்பது இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும்.தமிழ் மொழி
கற்றல் வளர்ச்சிக் குழு
29 & 30 ஜூன் 2020
நாடகவழி வாய்மொழிப் 
பயிலரங்கு
நிகழ்நிலைப் பயிலரங்கின்மூலம் நாடக உத்திகளைக்கொண்டு தங்களுடைய வாய்மொழித் திறனை எப்படி மேம்படுத்தலாம் என்பதை மாணவர்கள் கற்றுக்கொள்வார்கள்.AVANT நிறுவனத்தினர்
 1 – 3 ஜூலை 2020

பொம்மைக் கூத்து

தமிழ்ப் பாரம்பரியக் கதைகளின்மூலம் அறியப்படும்  விழுமியங்களை ஒரு சுவாரஸ்யமான சூழலில் கற்றுக்கொள்வது.  AKT Creations நிறுவனத்தினர்
4, 11 & 18 ஜூலை 2020 திரையறை தமிழ்க் குறும்படங்களைத் தயாரிப்பதற்கான நுட்பங்களை அறிந்துகொள்வதோடு, அவற்றைத் தயாரிப்பதற்கான தொழில்நுட்ப வசதிகளைப்பற்றியும் தெரிந்துகொள்வார்கள்.  SITFE / Blacspicemedia நிறுவனத்தினர் 
 27 – 30 ஜூலைஆசான் கலாவுடன் பறையிசை தமிழரின் பாரம்பரிய இசைக்கருவியான பறைமூலம் தமிழ்ப் பண்பாட்டையும் மொழியையும் தமிழ்ச் சமூகத்திற்குக் கொண்டுசெல்வது இந்நிகழ்ச்சியின் நோக்கமாகும். AKT Creations நிறுவனத்தினர் 
21– 24 ஜூலை வாசி நேசி மாணவர்களிடையே வாசித்தல் மீதான ஆர்வத்தை உண்டாக்குவதே இந்நிகழ்ச்சியின் முக்கிய நோக்கமாகும். கதைகள்மூலம் இந்நோக்கத்தை அடைவதோடு, மாணவர்கள் புதிய தமிழ்ச் சொற்களையும் சொற்றொடர்களையும் அறிந்துகொள்வதற்கான வாய்ப்பும் அமைகிறது.
AKT Creations நிறுவனத்தினர் 
15 ஆகஸ்ட் 2020 மழலைப் பாட்டு இசைவட்டு வெளியீடு பாலர்பள்ளி மாணவர்களிடையே தமிழ்ப் பாட்டுகளைச் சுவாரஸ்யமான முறையில் அறிமுகப்படுத்தி அவர்களை அவற்றைக் கற்றுக்கொண்டு பாடவைக்க ஆர்வமூட்டுவதே இந்நிகழ்ச்சியின் நோக்கமாகும். இப்பாடல்கள் இசைவட்டில் மட்டுமில்லாமல் YouTube தளத்திலும் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன. 
கலாமஞ்சரி நிறுவத்தினர்