தமிழ்மொழி கற்றல்
வளர்ச்சிக் குழு
Home >  தொடர்புக்கு 

 தொடர்புக்கு 

தமிழ்மொழி கற்றல் வளர்ச்சிக் குழு

முகவரி : 1 North Buona Vista Drive Singapore 138675

தொலைபேசி எண் :   6879-6731  

தொலைப்பிரதி:  6775-8752  

மின்னஞ்சல் : MOE_TLLPC_Secretariat@moe.gov.sg


facebook-media-social-like-network-fb-icon.png


6355924_preview.png