தமிழ்மொழி கற்றல்
வளர்ச்சிக் குழு

2018

2018 நிகழ்வு பட்டியல்


தேதி     நிகழ்வுகள் நோக்கம் ஏற்பாட்டாளர்
16 ஜனவரி 2018 
 காண்போம்! கற்போம்! 
 • மாணவர்கள் தென் ஆசிய மற்றும் இந்திய சமூகத்தின் வரலாற்றையும் தென்கிழக்காசிய சுற்றிடங்களைப் பற்றியும் கற்றுக்கொள்ள அவர்களுக்கு ஆர்வம் மிகுந்த சூழலை ஏற்படுத்திக்கொடுத்தல் 
இந்திய மரபுடைமை நிலையம் 
8 மார்ச் 2018தாய்மொழியில் புத்தாக்கக் கற்றல் கற்பித்தலுக்கான கலந்தாய்வரங்கம் 2018
 • புத்தாக்க முறையில் தாய்மொழி கற்றல் கற்பித்தலை நிகழ்த்த உதவும் உத்திமுறைகளை ஆசிரியர்களுக்குப் அறிமுகப்படுத்துதல். 
 • ஆசிரியர்கள் கற்றவற்றைக்கொண்டு வகுப்பறையில் மகிழ்வூட்டும் கற்றல் நிகழ வகைசெய்வார்கள்.
தேசியக் கல்விக் கழகம்  
24 மார்ச் 2018தமிழோடு விளையாடு 
 • மாணவர்களிடையே தமிழ்ப் புழக்கத்தை அதிகரித்தல். 
 • தமிழைப் பிழையின்றி எழுத ஊக்குவித்தல். 
மீடியகார்ப் நிறுவனத்தின் தமிழ்ச் செய்தி & நடப்பு விவகாரப் பிரிவு
6 ஏப்ரல் 2018 E5 குழுமத் தமிழ்மொழி விழா  
 • மாணவர்களுக்கு அவர்களது மரபையும், பண்பாட்டையும் அறிந்து போற்றச்செய்தல்         
 • மாணவர்களது திறன்களைக் வெளிக்கொணர்தல்.
 • தமிழ்மொழிக் கற்றலில் மகிழ்வூட்டும் கற்றலை வலியுறுத்துதல். 
E5 குழுமப் பள்ளிகள்    
7 ஏப்ரல் 2018 முத்தமிழ் விழா  
 • மாணவர்களிடையே பேச்சுத்தமிழை ஊக்குவித்தல்.  
 • மாணவர்களது மொழிவளத்தை மேம்படுத்துதல். 
 • தமிழ்மொழி இலக்கியத்தின் மீது ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துதல்
 • அவர்களைப் புத்தாக்கம் நிறைந்த படைப்பாளர்களாக உருவாக்குதல்.
சிங்கப்பூர்த் தமிழ் எழுத்தாளர் கழகம் 
21 ஏப்ரல் 2018உரைக்களம் 
 • தொழில்நுட்பம் கலந்த படைப்புகள் மூலம் சிறப்பான கருத்துகளை முன்வைத்தல். 
 • தமிழைச் சரளமாகப் பேசும் மாணவர்களை உருவாக்குதல்.
 • ஆழமாகச் சிந்தித்துப் புதுமையான விஷயங்களைக் கற்பிக்கும் ஒரு தளத்தை அமைத்துக் கொடுத்தல்.           
தமிழர் பேரவை 
19 மே 2018தமிழோடு இணைவோம்; அழகே! தமிழே!
 • பிள்ளைகளும் பெற்றோர்களும் தமிழ்மொழியை அர்த்தமுள்ள வகையில் ஆர்வத்தோடும் உற்சாகத்தோடும் கலந்துகொள்ளுதல்
 • பெற்றோர்கள் தமிழ்மொழியைத் தங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்த ஊக்குவித்தல்.  
 • பிள்ளைகளையும் பெற்றோர்களையும் பல்வேறு ஆர்வமூட்டும் தமிழ்மொழி நடவடிக்கைகளிலும் பண்பாட்டுத் தொடர்பான நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபடுத்துதல்.
தமிழ்மொழி கற்றல் வளர்ச்சிக் குழு
30 ஜூன் 2018பாலர் பள்ளித் தமிழாசிரியர்களுக்கான கலந்தாய்வரங்கம் 2018
 • பாலர் பள்ளித் தமிழாசிரியர்கள் மகிழ்வூட்டும் கற்றல் கற்பித்தலின் வாயிலாக மரபையும் பண்பாட்டையும் வலியுறுத்துவது எப்படி என்பதை அறிந்துகொள்ளுதல்.
தமிழ்மொழி கற்றல் வளர்ச்சிக் குழு
7 பிப்ரவரி - 18 ஜூலை 2018  "ஆஹா! இன்பமான கற்றல் பயணம்" 
 • ரிவர் சஃபாரிக்குக் கற்றல் பயணத்தை மேற்கொள்ளப் பாலர் பள்ளித் தமிழாசிரியர்களுக்குத் தேவையான பயிற்சியை அளித்தல் 
 • படித்தலுக்கான துணைப் பயிற்றுகருவிகளைப் பயன்படுத்திச் சிறுவர்களைத் தமிழ்மொழி கற்றலில் ஈடுபடுத்துதல்.
 • பாலர் பள்ளிக்குச் செல்லும் தங்களது பிள்ளைகளுடன் பெற்றோருக்குத் தமிழ்மொழியில் உரையாடும் இன்பமான வாய்ப்புகளை வழங்குதல்.
 •  
தமிழ்மொழி கற்றல் வளர்ச்சிக் குழு மற்றும் வன உயிர் காப்பகம், சிங்கப்பூர் 
21 ஜூலை 2018 கம்பன் விழா  
 • நாட்டியம், நாடகம்,  பட்டிமன்றம், புதிர்ப் போட்டி, சிறப்புரை போன்ற பல்சுவை அங்கங்களின் மூலம் பள்ளி மாணவர்களிடையே கம்ப
சிங்கப்பூர்த் தமிழ் எழுத்தாளர் கழகம் 
25 ஆகஸ்ட் 2018நல்லாசிரியர் விருது 2018
 • ஆசிரியர்களின் ஈடு இணையற்ற பணியையும் தன்னலமற்ற சேவையையும் அங்கீகரித்தல். 
தமிழ் முரசு, சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கம், தமிழ்மொழி கற்றல் வளர்ச்சிக் குழு
7- 8
செப்டம்பர்  2018 
உலகத் தமிழாசிரியர் மாநாடு 2018 
 • பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து வரும் பேராளர்கள் தமிழ்மொழியைப்பற்றியும் கற்றல் கற்பித்தல் முறைகளைப்பற்றியும் பல்வேறு பகிர்வுகளில் பகிர்ந்துகொள்ளும் தளத்தை உருவாக்குதல் 
 உலகத் தமிழாசிரியர் பேரவை, சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கம், சிங்கப்பூர் சமூக அறிவியல் பல்கலைக்கழகம்