தமிழ்மொழி கற்றல்
வளர்ச்சிக் குழு
Home > Events > 2021 

2021 

                          
2021 Events 
 

MTLS 2021


MTLS Poster final.jpg
OPMTL 2020 Award Ceremony

Sigarathai Thodu (UPTLC)

Parental Workshop (UPTLC)
/qws/slot/u50319/Events/2021/OPMTL 2021/DSC00327.jpg
OPMTL 2020 Award Ceremony
Organised by TLLPC


/qws/slot/u50319/Events/2021/UPTLC/Picture1.png
Sigarathai Thodu
Organised by UPTLC
Supported by TLLPC

/qws/slot/u50319/Events/2021/UPTLC/Screenshot (345).png
Parental Workshop (UPTLC)
Organised by UPTLC
Supported by TLLPC
Coffee Table Book Launch

Pre-School Symposium

Tamizhodu Inaivom: Azhagey! Tamiley!
/qws/slot/u50319/Events/2021/CTB 2021/173767833_2937120193240003_4969326529612720308_n.jpg
Coffee Table Book Launch
Organised by TLLPC

/qws/slot/u50319/Events/2021/Pre-School Symposium/192061755_2969260750025947_8983371552417923584_n.jpg
Pre-School Symposium
Organised by TLLPC

/qws/slot/u50319/Events/2021/AT 2021/189980262_2968590693426286_593391229025611632_n.jpg
TAMIZHODU INAIVOM: AZHAGEY! TAMILEY!
Organised by TLLPC

                                 A Tribute to our Pioneer Tamil Educators

MITT 2020/2021
/qws/slot/u50321/Screenshot 2021-05-05 182107.png
MITT 2020/2021
September 18, 2021